INSPIRED FOR YOUR ESTATE

Design | Technology | Parcel

Slider

รู้จักบริษัท

บริษัท เอ็นเอสพีเวิลด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ต.ค. 2557 และมีประวัติการทำงานที่ดีในอุตสาหกรรมต่างๆของลูกค้าเช่น ยานยนต์ โรงกลั่น อาหาร พลังงาน และ น้ำมันปาล์ม

บริษัท เอ็นเอสพีเวิลด์ ของเราให้บริการ งานรับเหมาก่อสร้าง การเช่าเครื่องจักร ขายวัถุดิบ

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ตลอดระยะการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ ของบริษัท

มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำ ทางด้านการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคตะวันออก

เราเป็นมืออาชีพด้านงานก่อสร้าง

 การันตีด้วยผลงาน

มากกว่า 50 โครงการ

บริการเครื่องจักรที่ทันสมัย
ส่งเครื่องจักรถึงไซท์งาน
ในราคาที่เป็นมิตร

บริการขายวัตถุดิบอาทิเช่น
อิฐ หิน ดิน ปูน ทราย ฯลฯ

บริการเช่าหรือพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ พร้อมที่ปรึกษา

วิสัยทัศน์

“ เราจะเป็นองค์กรแห่งความสุขในการทำงานร่วมกัน ของผู้ร่วมองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ  เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจด้วยการแบ่งปัน ”

พันธกิจ

nsp world

• เอ็นเอสพีเวิลด์เราเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เน้นคุณภาพการดำเนิน พัฒนาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและออกแบบ

จัดหาเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือช่าง ที่คุ้มค่าและทนทาน

ดำเนินการและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับสาธารณะเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

• ดำเนินธุรกิจกีฬาที่ทันสมัยเพื่อสร้างนักกีฬามืออาชีพโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและบริการด้านกีฬา

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศักยภาพ​

ศักยภาพ

เคลียร์พื้นที่
โรจนะเขาคันทรง

งานก่อสร้างโกดัง
Sriracha Harbour Public Company Limited
งานก่อสร้างแท่นวางเครื่องจักร
Ito - Thai Auto Bodywork Co.,Ltd.
Ito - Thai Metalwork Co.,Ltd.
previous arrow
next arrow
Slider

พันธมิตรบริษัท