งานก่อสร้างถนนและถมดินโครงการอุทยานสวนจุฬาฯ 100

งานก่อสร้างถนนและถมดินโครงการอุทยานสวนจุฬาฯ 100

Post in ศักยภาพ

Construction Work & Infrastructure

Project: งานก่อสร้างถนนและถมดินโครงการอุทยานสวนจุฬาฯ 100 

Customer: Syntec Construction Public Co.,Ltd. 

Price of Project: 23,000,000.00 THB.