ความเป็นมา

รับสมัครพนักงาน

Post in ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน
1.พนักงานขับรถแบ็คโฮ 3 ตำแหน่ง
2.พนักงานขับรถพ่วง 1 ตำแหน่ง
3.พนักงานขับรถเฮี๊ยบ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบ
– สามารถซ่อมบำรุงรถได้ในเบื้องต้น
-มีใบขับขี่ ท.2 หรือใบรับรองการขับเครื่องจักร
– มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– สามารถทำงานนอกพื้นที่ได้
– ทำงานนอกเวลาได้
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน
ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ค่าโทรศัพท์
-เบี้ยเลี้ยงพิเศษเมื่อออกนอกพื้นที่
-วันหยุดตามประกาศบริษัท
-ชุดฟอร์มพนักงาน
***สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ***
คุณ นัยพร รื่นวรรณ เบอร์โทร 065-8132933