งานก่อสร้างโกดัง Plastimer Co.,Ltd. Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong.

สร้างโกดัง Plastimer Co.,Ltd Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong.

Post in ศักยภาพ

งานก่อสร้างโกดัง

Plastimer  Co.,Ltd Eastern  Seaboard  Industrial  Estate, Rayong.