รู้จักบริษัท
Slider

ชื่อบริษัท

บริษัท เอ็นเอสพีเวิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

999/2 หมู่9 ตำบล เขาคันทรง จังหวัด ชลบุรี อำเภอศรีราชา 20110

เงินทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท

จำนวนเงิน ยี่สิบล้านบาท (630,000 USD)

เบอร์ติดต่อ

038-057-589 , 06-4150-117

Email

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นาง บุศราไพริน ประมาณ

Mrs. Budsarapirin Praman

นายทะเบียนหุ้นสามัญ 

ที่ปรึกษากฏหมาย