ความเป็นมา
Slider
ความเป็นมา

บริษัท เอ็นเอสพีเวิลด์ จำกัด

   ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ต.ค. 2557 และมีประวัติการทำงานที่ดีในอุตสาหกรรมต่างๆของลูกค้า เช่น ยานยนต์ โรงกลั่น อาหาร พลังงาน และ น้ำมันปาล์ม สภาพการทำงานที่ปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราและลูกค้าของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการที่ดีและเป็นมืออาชีพให้กับลูกค้าของเรา ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า โครงการของเราจะเสร็จตรงเวลาและมีมาตรฐานคุณภาพที่สูง

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ตลอดระยะการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ ของบริษัท

มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำ ทางด้านการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคตะวันออก

เราพร้อมให้บริการเสมอ ด้วย ทักษะ ความรู้ และ อุปกรณ์ ที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมหนัก วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า
วิธีการทำงานของเรา คือ การมุ่งเน้นที่การหาความต้องการของลูกค้า และ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลลัพธ์โดย “PLAN , DO , CHECK , ACTION” (PDCA)
เพื่อตอบสนองลูกค้าในเรื่อง“ ความปลอดภัย คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบงานตรงเวลา”