พันธกิจ

 

1.เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2.เน้นคุณภาพการดำเนิน พัฒนาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและออกแบบ

3.จัดหาเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือช่าง ที่คุ้มค่าและทนทาน

4.ดำเนินการและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับสาธารณะเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

5.ดำเนินธุรกิจกีฬาที่ทันสมัยเพื่อสร้างนักกีฬามืออาชีพโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและบริการด้านกีฬา

 

6.ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส